انتقام سخت

hozoremajazi.com

...در حال پردازش

تعداد طرفداری ها
جهت جمع آوری امضا دیجیتال برای محکومیت شهادت سردار سلیمانی و گسترش مکتب سلیمانی ها بر روی لینک بالا کلیک کن

تا کنون ... نفر در حضور مجازی شرکت کرده اند

افزودن نظر

شبیه کدوم هستی؟ یک تصویر نمایه برای خود انتخاب کنید

از غرفه های مجازی دیدن کنید: کانال خونه ما | کانال سواد رسانه | ریحانه

نظرات

[8]مریم حاتمی دهلقی-کرمانشاه-صحنه -Ue19a

ما ملت شهادتیم


[7]شکوفه حسن آبادی-کرمانشاه-صحنه -Ue19a

من حجاب را دوست دارم


[6]طیبه احمدی گروسی-کرمانشاه-صحنه -Ue19a

من حجاب را دوست دارم


[5]طاهره احمدی گروسی-کرمانشاه-صحنه -Ue19a

یا زهرا س


[4]فاطه گنجایی-فارس-شیراز -U7d47

مرز مردن و شهادت خون نیست، خود است.
تفکر و مکتب سلیمانی ماندگار است و نسل سلیمانی انتقام سختی از تروریست های جنایتکار خواهد گرفت.


[3]حمیدرضا ثابت -فارس-شیراز -Ufdfd

آمریکا بداند که ما از خون حاج قاسم نمی گذریم و منتظر فرصت مناسب برای انتقام هستیم.... آمریکا باید از خلیج فارس برود، در سال 2021 دیگر زمان قلدری و باج گیری نیست.


[2]مجید خانی-فارس-شیراز -Ufdfd

تا قدس رو پس نگیریم، آروم نمیگیگیریم


[1]سعید-فارس-شیراز -Udd65

کار برای خدا خیلی سخته سردار.... خوش بحالت